شرح وظایف اداره رسیدگی به اسناد:

مسئولیت بررسی اسناد صادره (درآمدی-هزینه ای-تنخواه گردان-پیش پرداخت و علی الحساب) و تطبیق مستندات اسناد با قوانین و مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را بر عهده دارد. 

رئیس اداره رسیدگی به اسناد

شماره تماس

محمد حسین نوریایی

22454962
 

کارشناسان اداره  رسیدگی به اسناد

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شماره تماس مستقیم

مینو غلامحسینی

23322371

22452033

عذرا جوادی

23322371

22452033

مهشید نظام آبادی

23322371

22452033

جواد هاشمی وند

23322368

22454963

رضا محبوبی

23322368

22454963