اداره حقوق و دستمزد


شرح وظایف اداره حقوق و دستمزد:

پرداخت حقوق و مزایا بر اساس احکام کارگزینی
کلیه امور شارژ- صدور اولیه و ثبت بن کارت همکاران
امور بازنشستگان : بازخرید – پاداش- بارگذاری در سامانه بازنشستگی
ثبت سوابق بیمه ای تامین اجتماعی – بارنشستگان – بیمه سلامت
انجام کسورات صندوق ها – بانکها – اجراییات دادگاهها و ......

 

رئیس اداره حقوق و دستمزد

شماره تماس

نرگس حبیبی موخر

23322394
22455425


 

کارشناسان اداره حقوق و دستمزد

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سیده معصومه حسینی شکرآبی

23322820

فاطمه آرزومندی

22485198

سارا قیمتی

23322931