مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: دکتر رامين صادقيان    
سال و محل تولد: تهران 1357
 
 بخش و رشته: مهندسی صنایع

 مرتبه علمی: دانشیار


سوابق آموزشی

- سابقه تدریس در دانشگاه های علم و صنعت ایران، آزاد اسلامی واحد کرج، بوعلی سینای همدان، پیام نور تهران، آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و الزهرا (س) به عنوان مدعو در طی سال های 1384 تا 1392

- طرح سربازی و بورسیه در دانشگاه بوعلی سینای همدان طی سال های 1384 تا 1390

- عضو علمی رسمی آزمایشی و دانشیار دانشگاه پیام نور تهران از سال 1392 تا کنون


سوابق پژوهشی، تحقیقات و تألیفات

- چاپ و پذیرش 26 مقاله در مجلات ISI و علمی پژوهشی

- چاپ و پذیرش 15 مقاله در کنفرانس های بین المللی و ملی

- چاپ 5 کتاب تالیفی و یک کتاب ترجمه

- فارغ التحصیلی 32 دانشجوی کارشناسی ارشد تحت راهنمایی و 15 دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد تحت مشاوره و در دست راهنمایی و مشاوره داشتن چندین دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد

- اختتام 4 طرح پژوهشی و یک طرح پژوهشی در دست اجرا

- داوری چندین مجله ISI و علمی پژوهشی

- عضو هیات تحریریه چندین مجله لاتین

- پژوهشگر برتر دانشگاه بوعلی سینا در سال 1390 و دانشگاه پیام نور استان تهران در سال 1395
 

سوابق اجرایی در دانشگاه پیام نور
- عضو مدعو و علمی از سال 1390 تا کنون

- مدیر گروه مهندسی صنایع استان تهران از سال 1394 تا 1397

- عضو شورای تخصصی مهندسی صنایع سازمان مرکزی از سال 1394 تا کنون

- عضو شورای پژوهشی استان تهران از سال 1395 تا 1397

- عضو شورای کارآفرینی استان تهران از سال 1395 تا 1397

- دبیر شورای تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی از سال 1396 تا کنون

- مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه از سال 1397 تا کنون

- عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه از 1397 تا کنون

- عضو شورای دانشگاه از 1397 تا کنون
 

 دوره های قابل تدریس

- اکثر نرم افزارهای مهندسی صنایع

- دوره های مرتبط با مدیریت تولید و زنجیره تامین و لجستیک
 

 نحوه تماس

ایمیل Amoozeshi@pnu.ac.ir