معرفی ریاست

دکتر ایوب مرادی عضو علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب در تاریخ 28 خرداد 1397 با حکم دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور، به‌عنوان رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه انتخاب شد.

وی که تمامی مقاطع تحصیلی خود را در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی و در دانشگاه علامه طباطبایی گذرانده است زاده‌ی شهریور ماه 1357 در شهر بیجار استان کردستان است. مرادی از سال 1382 همکاری خود را با دانشگاه پیام نور آغاز کرد و در سال 1386 به‌صورت رسمی عضو علمی این دانشگاه شد. وی در دوران حضور خود در دانشگاه در جایگاه‌هایی همچون ریاست دانشگاه پیام نور استان کردستان، ریاست مراکز بیجار و پرند، مدیریت گروه آموزشی و پژوهشی زبان و ادبیات فارسی استان تهران و معاونت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور استان تهران عهده‌دار مسئولیت بوده است.

دکتر ایوب مرادی در زمینه‌ی پژوهشی نیز صاحب سه کتاب و 25 مقاله‌ی علمی است و مدیرمسئولی دوفصل‌نامه‌ی «ادبنامه‌ی تطبیقی» نیز در کارنامه فعالیت‌های وی به چشم می‌آید.