ردیف  نام خانوادگی نماینده محل خدمت تلفن ثابت ایمیل
1 خانم عليزاده  قطب آذربایجان شرقی 04134777974 b_alizadeh2007@yahoo.com
2 خانم كاوياني  قطب اصفهان 03132613150 lms.esfahan@yahoo.com
3 خانم گلبان  قطب البرز 02634209542 golban.behnaz@gmail.com
4 آقای رستم پور  قطب تهران شمال 02184234350 pnushomal166@gmail.com
5 آقای روحي  قطب تهران جنوب 02184234197 tpnu1360@gmail.com
6 آقای موحدی  قطب تهران جنوب  02188807603 matmova@yhoo.com
7 خانم سلماني  قطب تهران شرق 02177318581-(158) lms.tshargh@gmail.com
8 خانم اوراض شیخی  قطب خراسان رضوی 05138683889 khorasan_pole@yahoo.com
9 خانم منصوري  قطب خوزستان 06133324652 s.mansoori82@yahoo.com
10 آقای زارع  قطب فارس 07136222248 rahim2059@yahoo.com
11 خانم حبيبی  قطب قم 02537179164 habibi139@yahoo.com
12 آقای حسن زاده  قطب کرمان 03433353612 reza_s20022003@yahoo.com
13 خانم طرفه  قطب گیلان 01333664395 sara_torfeh@yahoo.com
14 آقای حسين پور  قطب مازندران 01133105502 lms.mazandaran@gmail.com
15 خانم عبدي گاون  قطب مازندران - کارشناسی ارشد 01133108254 lms.mazandaran@gmail.com
16 خانم موسوی لاریجانی  قطب مازندران - کارشناسی 01133108254 lms.mazandaran@gmail.com
17 خانم دهقان  قطب یزد 03538250724 lms2.yazd@gmail.com
18 آقای محمدی جم مرکز آموزش الکترونیکی داخلی122 pnuno-r@pnu.ac.ir
19 آقای گیلانی مرکز آموزش الکترونیکی داخلی121 komeylg@yahoo.com
20 خانم حلاجی مرکز آموزش الکترونیکی داخلی 124 Leilahalaji1384@yahoo.com
21 خانم مرادی مرکز آموزش الکترونیکی داخلی 123 p.moradi@pnu.ac.ir
22 خانم خسروشاهی مرکز آموزش الکترونیکی داخلی 126 khosroshahi@pnu.ac.ir
23 خانم ترابی مرکز آموزش الکترونیکی داخلی 125 Torabi914@gmail.com

شماره های تماس مرکز آموزش الکترونیکی با پیش شماره 021: 26138735
26138764
26138932
26138974