استان

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

آدرس ایمیل

اردبیل

وحید

صفوی

045-33262069

safavi_vahid_pnu@yahoo.com

آذربایجان شرقی

شیوا

عباسی

041-34777967

rahasaeid@ymail.cim

آذربایجان غربی

الهام

شکری غفاربی

044-32768825

Elham_shokry65@yahoo.com

اصفهان

رویا

کاویانی

031-32613150

ft.esfahan@gmail.com

البرز

ملکه

غفاری مولان

026-32218952

pmmolan94@yahoo.com

ایلام

حشمت الله

ولی زاده

084-32244577

irajmoghadam95@gmail.com

بوشهر

معصومه

بابااحمدی

077-33561603

banohelen4@yahoo.com

چهارمحال و بختیاری

سودابه

یادگاری دهکردی

038-32264429

syd478@gmail.com

خراسان شمالی

زهرا

دهنوی

068-1813555

masoudbarati.pnu@gmail.com

خراسان رضوی

زینب

نورمحمدزاده

051-38909632

شئشیظشیثا@yahoo.com

خراسان جنوبی

فریدون

رمضانی

056-32434647

ramazani.f@pnu.ac.ir

خوزستان

مهدی

مالکی

061-35548675

Mehdimaleki@gmail.com

زنجان

سعید

شیخ الاسلامی

024-33147240

gaflanti@gmail.com

سمنان

مجید

طاهریان

023-33363680

taherian_mai@yahoo.com

سیستان و بلوچستان

الله یار

 بیگی فیروزی

054-33294440

Beigi.firoozi1365@gmail.com

فارس

علی اکبر

ایلانی

071-32253161

farspnu.learn@gmail.com

قزوین

رحمان

خوشکو

028-33373841

m_khoshko@yahoo.com

قم

احمد

مدنی

025-32142147

ahmadmadani93@gmail.com

کردستان

یدا..

عثمانی

087-33738520

osmani410@yahoo.com

کرمان

رضا

حسن زاده

034-2469853

reza_s20022003@yahoo.com

کرمانشاه

سعید

ویسی نیا

083-38333048

saeed.vaisinia@gmail.com

کهگیلویه و بویراحمد

سحر

علی پور

074-33234428

khatami1364@yahoo.com

گلستان

عباس

قندهاری

017-32452401

abbas.ghandhari@gmail.com

گیلان

حامد

برنگی

013-33115228

mahmoodkohansal50@yahoo.com

لرستان

یزدان

سهرابی فرد

066-33353317

ysf_98@yahoo.com

مرکزی

کیانوش

خسروی

086-34021144

kianict@yahoo.com

مازندران

ایمان

حسین پور

011-33105502

lms.mazandaran@gmail.com

هرمزگان

بهار

توکلی

076-33336860

bahartavakoli2002@gmail.com

همدان

هانیه

منطقی

081-32546841-3

hanieeh3@gmail.com

یزد

مهرانه

اشجاری

035-38250724

mehraneh13418@yahoo.com

بین الملل داخل

الهام

دلشادی

021-23322652

pr_isc@pnu.ac.ir

بین الملل خارج

مهری

گنجی

021-23322650

m.ganji@pnu.ac.ir