آموزش
1397/8/19 شنبه
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور؛
اعلام زمان تغییر محل آزمون پایان ترم / زمان دریافت کارت آزمون پایان ترم توسط دانشجویان
اعلام زمان تغییر محل آزمون پایان ترم / زمان دریافت کارت آزمون توسط دانشجویان
زمان تغییر محل آزمون پایان ترم دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از 29 آبان لغایت 8 آذرماه سال جاری تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه می توانند در مهلت مذکور بامراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.irنسبت به ثبت درخواست شهر محل آزمون خود اقدام نمایند.
همچنین، زمان دریافت کارت آزمون از سیستم گلستان از تاریخ 20 آذرماه لغایت 25 دی ماه خواهد بود.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir