فناوری و پژوهش
1397/3/1 سه‌شنبه
درراستای تقویت فعالیت های پژوهشی ؛
آزمایشگاه کشت سلول های سرطانی در پژوهشکده پوششهای نانو ساختار پیام نور استان یزدراه اندازی شد

 در راستای تقویت فعالیت های پژوهشی و خدمات دهی گسترده به پژوهشگران و اساتید محترم؛آزمایشگاه کشت سلول های سرطانی در پژوهشکده پوششهای نانو ساختار پیام نور استان یزد راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : از فعالیت ها و خدمات این آزمایشگاه می توان به سنجش سمیت سلولی؛بیان ژن در سطح پروتیین ؛کشت و نگهداری دراز مدت سلول های سرطانی و بررسی میزان فعالیت ضد توموری نانو حامل های دارویی ضد سرطانی اشاره کرد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir