برگزیده ها
همزمان با گرامیداشت روز جانباز؛
رئیس دانشگاه پیام نور در نشست روسای استانی:
پیام تسلیت دکتر زمانی به مناسبت درگذشت دکتر محمد تقی خانی
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور؛
رئیس دانشگاه پیام نور در دیدار نوروزی با کارکنان سازمان مرکزی: