برگزیده ها
پیام رئیس دانشگاه پیام نور به مناسبت سال نو
 پیام رئیس دانشگاه پیام نور:
دکتر رستمی ابوسعیدی در جمع مدیران دانشگاه پیام نور هرمزگان:
رئیس دانشگاه پیام نور کشور در جلسه تقدیر از خیرین هرمزگان:
اقدام مهم دانشگاه پیام نور برای جذب دانشجوی خارجی