برگزیده ها
دکتر رستمی ابوسعیدی:
اقدامی ماندگار  از ریاست دانشگاه
بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی
اطلاعیه
  • 1396/4/20 سه شنبه اطلاعیه
    خبر خوش برای اعضای علمی دانشگاه پیام نور درخصوص تبدیل وضعیت
تمدید مهلت انتخاب واحد ترم تابستان