نحوه پذيرش دانشجو
1387/3/11 شنبهدانشجو:

داوطلبي كه در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته( دكتراي حرفه اي) و كارشناسي ارشد از طريق آزمونهاي سراسري يا آزمونهاي ورودي سازمان سنجش آموزش كشوردر دانشگاه پذيرفته مي شود و يا دانشپذيري كه از طريق دوره هاي فراگير در مقاطع تحصيلي مذكور وارد و شرايط لازم را براي تبديل وضعيت احراز مي كند و يا دانشوري كه در مقاطع تحصيلي دكتراي تخصصي و دكتراي تخصصي پيوسته شرايط لازم را براي تبديل وضعيت احراز مي كند ، دانشجو ناميده مي شود.

 

دانشجوي معادل :

داوطلبي كه در گذشته از طريق آزمون سراسري اختصاصي در دوره هاي معادل پذيرفته شده  و در پايان كارنامه تحصيلي و در صورت واجد شرايط بودن حسب مورد، كارنامه پايان تحصيلات يا گواهينامه معادل براي او صادر مي شود ، دانشجوي معادل ناميده مي شود.