طول دوره و جدول سنوات مجاز تحصیلی

جدول مدت مجاز سنوات تحصيل دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي به شرح جدول ذيل است: 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما