دوشنبه 5 مهر 1400   08:14:28
بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

فناوری و پژوهش
1400/4/6 یکشنبه
برای نخستین بار در دنیا صورت گرفت؛
کشف گونه جدید از فسیل تریلوبیت ها توسط پژوهشگران دانشگاه پیام نور و تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

.

 محققان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با همکاری پژوهشگران دانشگاه پیام نور بجنورد (خراسان شمالی) ، برای نخستین بار در دنیا موفق به شناسایی یک گونه جدید Calymene dastanpouri از فسیل تریلوبیت ها شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حامد عامری عضو هیئت علمی گروه اکولوژی  پژوهشکده علوم محیطی در این خصوص گفت: این طرح با همکاری دکترارجمند زاده و مهندس قورچی از اعضائ هیات علمی دانشگاه پیام نور بجنورد (خراسان شمالی)درقالب طرح پژوهشی  با عنوان " دیرینه شناسی سیستماتیک تریلوبیت های سیلورین در برش رباط قربیل (غرب بجنورد)"انجام شده است.  محققان این طرح، موفق به شناسایی و معرفی گونه جدید Calymene dastanpouri از فسیل تریلوبیت هاشده اند؛ که به افتخار پروفسورمحمد  داستانپور و به پاس بیش از ۴۰ سال فعالیت های فسیل شناسی ایشان برروی نهشته های رسوبی ایران این فسیل به نام ایشان نامگذاری گردیده است. 

لازم به ذکر است حاصل این تحقیقات مقاله ای تحت عنوان " The Peri- Gondwanian Early Silurian trilobites from Kopeh Dagh, Iran" بوده که در مجله Historical Biology به چاپ رسیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر